Osnaživanje nacionalnih zdravstvenih sistema u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori u odgovoru na pandemiju kovid19

Jačanje jedinica intenzivne nege - Projekat će sprovesti nabavku i isporučiti monitore za intenzivnu negu, aparate za anesteziju i respiratorni monitoring, respiratore i druge uređaje u cilju hitnog odgovora na zdravstvenu krizu u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.