Kрагујевац, 30. новембар 2020.

Отворен Јавни позив за унапређење пословног окружења у Поморављу

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 4.000 долара за набавку опреме и софтвера, имплементацију релевантних стандарда и сертификацију.

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља расписала је Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју пословања, који је саставни део пројекта ’’Подршка унапређењу пословног окружења на територији Поморавског округа’’ који финансира Kраљевина Норвешка кроз пројекат “Норвешка за вас – Србија''.

Циљ овог пројекта је да допринесе повољном друштвено-економском развоју у Поморавском округу, кроз стварање могућности за повећање конкурентности привредних субјеката и подстицање запошљавања младих, жена и угрожених група.

Програм подршке развоју пословања се састоји од финансијске и нефинансијске подршке предузетницима, микро и малим предузећима из сектора прехрамбене индустрије, а подразумева доделу бесповратних средстава, пружање стручне подршке, професионалних услуга и додатну едукацију у циљу унапређења пословања, запошљавања радника, повећања конкурентности и бољег позиционирања на тржишту.

Укупан буџет Програма износи 40.000 долара, а пројектом ће бити обухваћено најмање 10 корисника. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 4.000 долара за набавку опреме и софтвера, имплементацију релевантних стандарда и сертификацију. Они могу, такође, добити и нефинансијску подршку кроз менторинг, сертификоване обуке за израду бизнис плана, финансијско управљање и учешће малих и средњих предузећа у јавним набавкама, као и консултантску подршку за безбедност хране, стандардизацију, маркетинг, дизајн и брендирање. 
Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва из сектора прехрамбене индустрије у Параћину, Ћуприји, Деспотовцу и Рековцу, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније 1. јануара 2018. године. Детаљни критеријуми доступни су на сајту Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, а крајњи рок за подношење пријава је 16. децембар 2020. године.