Кучево, 3. фебруар 2021.

Бољи услови у Центру за културу у Kучеву уз подршку Норвешке

Радови на објекту саграђеном деведесетих година прошлог века, обухватали су санацију равног крова, замену столарије, реконструкцију котларнице и уградњу система за дојаву пожара

Енергетска ефикасност Центра за културу “Драган Kецман” у Kучеву унапређена је уз подршку Kраљевине Норвешке преко пројекта “Норвешка за вас - Србија”. 

Радови на објекту саграђеном деведесетих година прошлог века, обухватали су санацију равног крова, замену столарије, реконструкцију котларнице и уградњу система за дојаву пожара. Тако су побољшани услови за рад и боравак 230 корисника културног центра, десет радника бибилотеке, 120 чланова три фолклорна ансамбла, 30 чланова хора и 30 чланова уметничког клуба, али и готово 15.000 грађана Kучева којима је ово кључни објекат културе.

“Kраљевина Норвешка помогла нам је да унапредимо енергетску ефикасност Центра за културу, а ова подршка нам је од изузетног значаја. Боравак у објекту је сад побољшан за све грађане који га користе за различите културне активности, а све уштеде користићемо за даље одржавање објекта”, рекао је председник општине Kучево др Иван Рајичић. 

Укупна вредност радова била је око 110.000 евра, од чега је Kраљевина Норвешке издвојила око 100.000 евра, а општина Kучево око 10.000.

“Подршка Kраљевине Норвешке допринеће значајном смањењу трошкова грејања, а уштеде ће бити искоришћене за финансирање активности везаних за културу, ради унапређења квалитета културног живота у Kучеву. Поред тога, уградњом система за дојаву пожара повећана је безбедност зграде, корисника и посетилаца”, каже в.д. менаџерке пројекта “Норвешка за вас - Србија” Милица Дошеновић.

У склопу примене принципа доброг управљања, које се спроводе у сарадњи са програмом SwissPRO, општина Kучево донела је одлуку да средстава добијена уштедама оствареним подизањем енергетске ефикасности буду употребљена за редовно одржавање и модернизацију објеката, као и унапређење постојећих и развој нових садржаја које ће грађани бирати кроз анкету.